Nyheter

2024-03-19

291 tips om misstänkt brottslighet inom bygg under 2023

Arbetslivskriminalitet är ett utbrett problem i Sverige och byggsektorn bedöms vara en av de branscher som är mest utsatta. De tips om misst...

2024-02-26

Ny myndighetsgemensam tipsfunktion på gång 

Inrätta en myndighetsgemensam tipsfunktion dit misstänkt brottslighet kan rapporteras in. Det var förslaget från Delegationen mot arbetslivs...

2024-02-25

Lansering av Fair Play Byggs årsrapport 2023

Samtal om hur brottsligheten i byggbranschen ska bekämpas med bland andra Paulina Brandberg, biträdande arbetsmarknadsminister (L) och Teres...

2024-02-07

Nytt förslag för att minska sekretessen

Regeringen vill ta bort sekretesshinder så att vissa myndigheter, kommuner och a-kassor ska kunna dela mer information med varandra. Med för...

2024-01-25

Skatteverkets kontroller av misstänkt brottslighet minskar

Sverige sticker ut i en internationell OECD-jämförelse, eftersom revisioner av misstänkt fusk hos företag har minskat dramatiskt de senaste ...

2023-12-01

Stockholms center mot arbetslivskriminalitet

Den 14 november invigdes Stockholms center mot arbetslivskriminalitet (A-krim) på Kungsholmen. På centret samverkar nio myndigheter i kampen...

2023-11-27

Nytt bankinitiativ för att minska fusket inom byggbranschen

Den 27 november börjar bankinitativet Hållbar byggbransch gälla – som är nya regler framtagna av Bankföreningen, där bland andra Danske Bank...

2023-10-24

Regeringen utreder sekretessen mellan myndigheter

Att myndigheter inte kan samarbeta genom att dela information med varandra försvårar kring att bekämpa fusk och sätta stopp för de kriminell...

2023-10-04

Skatteverket hittade brister vid var tredje kontroll i Stockholm

Skatteverket har kontrollerat 108 byggarbetsplatser och 523 företag i Stockholmsområdet under september. Vid 30 procent av kontrollerna fann...

2023-09-13

Risk för att fusk med lönegarantier kan öka

När byggsektorn ser en kraftig nedgång i konjunkturen finns risk för allt fler konkursade bolag – i Stockholm kan byggandet minska med 70 pr...

2023-09-01

Sekretesslagstiftning fortsatt hinder för att komma åt brottslighet

Svartarbete, människohandel och osynliga brottsoffer. Få anmälningar inom människoexploatering och människohandel leder till åtal. Samtidigt...

2023-06-22

Sprid Fair Play Byggs affisch

Hjälp till i arbetet mot kriminella aktörer i branschen –Tipsa Fair Play Bygg om du ser misstänkt brottslig verksamhet på en byggarbetsplats...

2023-06-19

Ny granskningsfunktion för att bekämpa arbetslivskriminalitet

Svensk Byggkontroll är en ny partsgemensam granskningsfunktion som Byggnads och Byggföretagen centralt presenterade i samband med att avtals...

2023-03-24

Lansering av Fair Play Byggs årsrapport 2022

Under 2022 fortsatte tipsen att komma in till Fair Play Bygg, gällande bland annat misstänkt penningtvätt, skattebrott och arbetsmiljöbrott....

2023-03-23

Närmare 300 tips om misstänkta brott i Stockholms byggbransch

Sedan 2016 har tips till Fair Play Bygg lett till att 163 företag i Stockholm upptaxerats med över 118 miljoner kronor.

2022-11-14

Brott mot Försäkringskassans ersättning för skydd mot höga sjuklönekostnader

Brott mot Försäkringskassans ersättning för skydd mot höga sjuklönekostnader

2022-10-28

Fel på vart tredje bygge

Skatteverket kontrollerade personalliggare för över 400 företag under två dagar i september i Stockholm. Andelen fel var dubbelt så hög i St...

2022-10-25

Byggmarknadskommissionen rapporterar: Nio av tio utländska bolag fuskar

De senaste 10–15 åren har kriminaliteten inom byggbranschen ökat kraftigt. Det är i många fall kopplat till företag med utländsk arbetskraft...

2022-09-21

1 800 inkomna tips gällande utnyttjad utländsk arbetskraft

Sedan Fair Play Bygg startades 2016 har inte ett enda av de inkomna tipsen rört svensk arbetskraft, samtliga inkomna ärenden och överlämnade...

2022-07-11

Arbetslivskriminalitet och bidragsbrott ska motverkas genom informationsutbyte

Finansminister Mikael Damberg har tagit emot förslag för att möjliggöra ökat informationsutbyte mellan myndigheter i syfte att motverka fela...

2022-04-29

Fair Play Byggs Årsrapport 2021 lanseras 6 maj

Fredag den 6 maj lanserar Fair Play Bygg projektets sjätte årsrapport, detta med ett webbinarium med start klockan 08.00. Deltagare i samtal...

2022-04-05

Regeringen beslutar att utveckla myndigheternas samverkan mot organiserad brottslighet

Regeringen har beslutat att ytterligare utveckla myndigheternas samverkan mot organiserad brottslighet. Detta genom att Arbetsmiljöverket, B...

2022-02-23

Regeringen inrättar regionala center mot arbetslivskriminaliteten

Fusk och brottslighet på arbetsmarknaden, så kallad arbetslivskriminalitet, göder den organiserade brottsligheten och ska bekämpas med samhä...

2022-02-18

Fair Play Bygg medverkade på seminarium med Socialdemokraternas riksdagsgrupp

Tisdagen den 15e februari bjöds Fair Play Bygg in till seminarium med riksdagsledamöter och ministrar för att tala om arbetsmarknadskriminal...

2022-01-24

Rekordmånga tips inkom till Fair Play Bygg under 2021

Under det gångna året tog Fair Play Bygg emot 440 tips, vilket är den högsta siffran sedan projektets start 2016. Majoriteten av tipsen gäll...

2021-12-16

18 personer omhändertagna vid tillslag mot byggarbetsplatser

Polisen, Skatteverket och Arbetsmiljöverket slog i en gemensam aktion till mot fyra företag inom byggbranschen på adresser i Södertälje och ...

2021-12-09

Veidekke vill få bort kriminella företag från branschen

”Vi har max fem år på oss att rädda branschen” säger Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke.

2021-11-03

Ny kommission ska stoppa kriminella byggare

Byggnads och Byggföretagen inrättar en gemensam åtgärdskommission för att bekämpa arbetslivskriminaliteten i byggbranschen, skriver Byggindu...

2021-10-21

"Så kontrollerar du underentreprenören " – Pia Bergman, Skatteverket.

Byggvärlden publicerade på onsdagen en artikel där Pia Bergman, expert inom ekonomisk brottslighet på Skatteverket, tipsar om hur kontroll a...

2021-09-17

Byggmarknadskommissionen anmäler tolv utlandsregistrerade byggbolag

Fler än åtta av tio byggföretag från Östeuropa misstänks ha brutit mot svenska lagar och avtal, skriver Stefan Attefall och Ann-Marie Begler...