Rekordmånga tips inkom till Fair Play Bygg under 2021

Under det gångna året tog Fair Play Bygg emot 440 tips, vilket är den högsta siffran sedan projektets start 2016. Majoriteten av tipsen gällde misstanke om svart arbetskraft.

Majoriteten av tipsen gällde misstänkt svart arbetskraft. I flera fall var det arbetaren själv som tog kontakt med Fair Play Bygg och vittnade om kontanta löner, ofta utebliven lön, samt arbetsmiljöbrott och i vissa fall uppgavs arbetskraften även vara illegal. I de fall en pågående arbetsplats kunnat lokaliseras, antingen angiven i tipset eller som framkommit under Fair Play Byggs granskning, har adressen överlämnats direkt till myndighet för åtgärd.

Under 2021 överlämnades 249 rapporter till olika myndigheter, en rapport innehåller ofta flera organisationsnummer, där Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten varit de primära mottagarna men flera rapporter har även överlämnats till polis samt Arbetsmiljöverket. Anledningen till den relativt stora differensen mellan inkomna tips och överlämnade rapporter är flera, ibland rör tipset ett bolag Fair Play Bygg  granskat och överlämnat tidigare där ingen ny information framkommit i det nya tipset och i majoriteten av fallen där rapport ej överlämnats är anledningen att misstanke om brott ej kunnat styrkas under Fair Play Byggs granskning.

I Fair Play Byggs årsrapport för 2021 presenteras statistik samt presentation av ärenden som inkommit och överlämnats. Årsrapporten släpps under våren 2022.