Nytt förslag för att minska sekretessen

Regeringen vill ta bort sekretesshinder så att vissa myndigheter, kommuner och a-kassor ska kunna dela mer information med varandra. Med förslaget vill de få bukt med arbetslivskriminaliteten och bättre kunna bekämpa felaktiga utbetalningar.

Fair Play Bygg, liksom andra aktörer som vill motverka brottslighet i byggbranschen, har länge påpekat att sekretesslagstiftningen hindrar myndigheter från att dela uppgifter med varandra, och därmed också förmågan att kunna agera gemensamt och långtgående mot misstänkt brottslighet. 

– Kriminaliteten på den svenska arbetsmarknaden ska bekämpas med full kraft. Arbetslivskriminaliteten är en inkomstkälla för den kriminella ekonomin och leder till att hederliga företag konkurreras ut av brottslingar och i värsta fall till människohandel och människoexploatering. Det ökade informationsutbytet är ett viktigt verktyg i regeringens offensiv mot kriminalitet på arbetsmarknaden, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg i ett pressmeddelande.

Förslaget kommer att läggas fram som en proposition i riksdagen och den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2024.

Omslagsfoto: Hans Ekestang

2024-02-07