Fel på vart tredje bygge

Skatteverket kontrollerade personalliggare för över 400 företag under två dagar i september i Stockholm. Andelen fel var dubbelt så hög i Stockholm som för genomsnittet för landet i övrigt, skriver Skatteverket i ett pressmeddelande.

Skatteverket utförde under slutet av september kontroll av personalliggare på 71 byggarbetsplatser där 402 aktörer eller företag var aktiva.

– Syftet var dels att kraftsamla, under pandemin var möjligheterna att besöka företagen begränsade, dels att följa upp indikationer om ökade brister i personalliggare i Stockholmsområdet där mängden av byggarbetsplatser och aktörer är exceptionellt stor, säger Jonas Karlberg, ansvarig för Skatteverkets kontroll.

I en tredjedel av kontrollerna fanns brister, personal var ej inskriven, liggaren kunde ej göras tillgänglig för Skatteverket eller så saknades personalliggare helt på byggarbetsplatsen.

– Det ska jämföras med att vi i vår ordinarie kontrollbesöksverksamhet över hela landet finner brister i ungefär 15 procent av kontrollbesöken. Totalt sett ledde besöken till 122 kontrollavgifter som uppgick till 762 500 kronor, säger Jonas Karlberg på Skatteverket.