Närmare 300 tips om misstänkta brott i Stockholms byggbransch

Sedan 2016 har tips till Fair Play Bygg lett till att 163 företag i Stockholm upptaxerats med över 118 miljoner kronor.

Under 2022 inkom nästan 300 tips om misstänkta brott till Fair Play Bygg, som gällde bland annat penningtvätt, skattebrott och människohandel. Det rapporterar bland andra Svenska Dagbladet i samband med att Fair Play Byggs årsrapport för 2022 lanseras. 184 tips överlämnades till myndigheterna för vidare utredning. 

– I rapporten syns ökad organiserad ekonomisk brottslighet, vilket många gånger leder till att människor utnyttjas och att seriösa företag som gör rätt för sig konkurreras ut, säger Kristin Andersson, vd för Stockholms Byggmästareförening som står bakom Fair Play Bygg tillsammans med Byggnads Stockholm-Gotland, till SvD.

Under 2022 syntes en nedgång bland antalet inrapporterade tips i jämförelse med rekordåret 2021, vilket kan bero på minskad rörlighet i Europa på grund av pandemin och kriget. En annan orsak kan vara att Sverige inte är lika attraktivt att jobba i längre på grund av kronkursen. Risken finns också att mörkertalet är fortsatt stort.

Läs mer i Fair Play Byggs årsrapport 2022 som lanserades den 23 mars 2023. 

 

2023-03-23