Lansering av Fair Play Byggs årsrapport 2023

Samtal om hur brottsligheten i byggbranschen ska bekämpas med bland andra Paulina Brandberg, biträdande arbetsmarknadsminister (L) och Teresa Carvalho, riksdagsledamot (S).

Tisdag 19 mars 
kl. 14.00–15.00
Här kan du se lanseringen digitalt i efterhand på Fair Play Byggs Facebooksida.
 

2023 präglades av tragiska dödsolyckor på byggarbetsplatser och en fallande konjunktur i Stockholmsområdet med konkurser till följd. Samtidigt har flera saker hänt för att intensifiera arbetet med att bekämpa brottslighet i byggbranschen, såsom öppnandet av A-krimcenter i Stockholm. Delegationen mot arbetslivskriminalitet har även i februari 2024 presenterat ett förslag på en ny myndighetsgemensam tipsfunktion för arbetslivskriminalitet, vilket Fair Play Bygg välkomnar.

Vad är viktigt i utformningen av en gemensam tipsfunktion för myndigheterna – vilka lärdomar finns från Fair Play Bygg? På vilket sätt behöver sekretesslagstiftningen förändras? Hur ska det bli lättare för beställare av byggtjänster att kontrollera företag?

Välkommen till lanseringen av Fair Play Byggs årsrapport för 2023, där vi diskuterar problemen med brottslighet i byggbranschen – men också vilka lösningar som vi vill se.


Medverkande i samtalet:
> Paulina Brandberg, biträdande arbetsmarknadsminister (L)
> Teresa Carvalho, riksdagsledamot (S)
> Kristin Andersson, vd för Stockholms Byggmästareförening
> Tomas Kullberg, ordförande för Byggnads Stockholm-Gotland
> Sussie Paredes Illum, analytiker Fair Play Bygg
> Silvia Kakembo, byråchef för Arena Opinion och moderator

 

2024-02-26