Om Fair Play Bygg

Arbetslivskriminalitet i byggbranschen är ett problem som drabbar individer, företag och samhället i stort. Det vill vi – Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland – göra något åt. Därför initierade vi gemensamt Fair Play Byggs tipstjänst 2016. Byggarbetsplatser ska vara trygga och sunda för arbetstagare och rättvis konkurrens ska råda mellan företagen.

Sedan starten har vi fått in över 2150 tips om misstänkt brottslighet på byggarbetsplatser i Stockholm. Det kan röra sig om skattebrott, människoexploatering och utnyttjande av identiteter. Tips som vi överlämnat till myndigheter som Polisen, Skatteverket och Arbetsmiljöverket för vidare utredning. Det har lett till upptaxeringar på över 124 miljoner kronor. Du som tipsar om misstänkt brottslighet kan alltid vara anonym.

Vi ser att lösningen på problemen finns i ökad myndighetssamverkan för att spåra och stoppa arbetslivskriminalitet. För att det ska fungera behövs en förändring i sekretesslagstiftningen – så att myndigheterna kan dela information. De som beställer byggtjänster har också ett ansvar.

Genom Fair Play Bygg vill vi se krafttag mot arbetslivskriminalitet i byggbranschen. För människor, företag och för hela samhället.

 

Har du misstanke om brottslighet i byggbranschen och vill lämna ett tips?

Fyll i följande formulär för att lämna ditt tips. Det kan röra exempelvis; fusk med arbetsgivaravgifter, mutor, utpressning, svartarbete, skattefusk eller arbetsmiljöbrott. Du kan alltid välja att vara anonym.
Läs mer om hur vi hanterar sekretess.