Ny granskningsfunktion för att bekämpa arbetslivskriminalitet

Svensk Byggkontroll är en ny partsgemensam granskningsfunktion som Byggnads och Byggföretagen centralt presenterade i samband med att avtalsförhandlingarna blev klara i maj.

Svensk Byggkontroll

Genom granskningsfunktionen ska parterna gemensamt kunna utreda och bekämpa arbetslivskriminalitet på byggarbetsplatser.

Det ska råda nolltolerans mot alla former av kriminalitet i bygg- och anläggningsbranschen. Byggföretagen och Byggnads har centralt enats om initiativet Svensk Byggtjänst för att få till ett tydligare system för hur företag i branschen granskas. Tillsammans kommer parterna att utreda och gemensamt besluta om åtgärder mot belastade företag. Läs mer om Svensk Byggtjänst på Byggföretagen och Byggnads webbsidor.


Fair Play Bygg, som är ett partsgemensamt samarbete mellan Byggnads Stockholm-Gotland och Byggmästareföreningen i Stockholm välkomnar initiativ som bidrar till att motverka kriminalitet och som gynnar trygga och sunda arbetsplatser där rättvis konkurrens ska råda mellan företagen.

 

2023-06-19