Arbetslivskriminalitet och bidragsbrott ska motverkas genom informationsutbyte

Finansminister Mikael Damberg har tagit emot förslag för att möjliggöra ökat informationsutbyte mellan myndigheter i syfte att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, bidragsbrott och arbetslivskriminalitet, skriver Regeringen i ett pressmeddelande.

Cirka 18 miljarder kronor årligen uppskattas felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet kosta årligen. För att motverka felaktiga utbetalningar samt för att motverka arbetslivskriminalitet, vilket i pressmeddelandet uppges vara ett omfattande problem för välfärden, kan myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor behöva utbyta information sinsemellan. I augusti 2021 tillsattes en utredning inom Finansdepartementet för att undersöka möjligheterna till stärkt informationsutbyte mellan myndigheter, kommuner och arbetslöshetskassor i syfte att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, bidragsbrott och arbetslivskriminalitet. Slutrapporten med bedömningar och förslag till lagändringar för att öka möjligheterna till informationsutbyte är nu överlämnad.

Utredningens förslag kommer i nästa steg att remitteras till ett stort antal berörda aktörer för att sedan analyseras och beredas inom Regeringskansliet.