Regeringen föreslår tre åtgärder mot arbetslivskriminaliteten

Det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Samhällets syn på oseriösa aktörer som utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen måste vara kompromisslös, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i en artikel från Arbetsmarknadsdepartementet publicerad på www.regeringen.se den 6e september.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 en förstärkning av Arbetsmiljöverkets förvaltningsanslag med 10 miljoner kronor per år för att stärka myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet samt med 25 miljoner kronor för 2022, 50 miljoner kronor för 2023 och med 75 miljoner kronor för 2024 för att Arbetsmiljöverket ska kunna utföra fler arbetsmiljöinspektioner.

Även Arbetsförmedlingen föreslås tillföras 45 miljoner kronor under åren 2022-2024 för att stärka myndighetens kontrollarbete.