Statistik & siffror

Sedan starten 2016 har Fair Play Bygg fått in 2156 tips om misstänkt brottslighet på byggarbetsplatser i Stockholmsområdet. 1220 av ärendena har överlämnats till myndigheter, som upptaxerat sammanlagt 175 företag med totalt 124 miljoner kronor. Det är pengar som annars hade undanhållits statskassan och den gemensamma välfärden.

Överlämnade ärenden fördelade på misstänkta brott 2023*: 

Skattebrott 163

Penningtvätt 149

Brott mot utlänningslagen 43

Bokföringsbrott 21

Kreditbedrägeri 17

Människoexploatering/människohandel 13

Koppling till kriminellt gäng/nätverk 13

Arbetsmiljöbrott 11

Olaga hot 7

Utnyttjade identiteter 5

Mutbrott 1

Bidragsbrott 1

 

Under 2023 överlämnades**:

163 ärenden till Skatteverket

152 ärenden till Ekobrottsmyndigheten

23 ärenden till Arbetsmiljöverket

11 ärenden till Polisen


**Vissa ärenden har lämnats till flera myndigheter. Uppgifterna ovan gäller tydliga och/eller uttalade brottsmisstankar. Exempelvis är brott mot utlänningslagen betydligt vanligare än vad som framkommer ovan, liksom penningtvätt,
bokföringsbrott, människoexploatering och utnyttjad identitet.

Antalet inkomna tips årsvis: 

2023: 291

2022: 291

2021: 440

2020: 321

2019: 361

2018: 205

2017: 141

2016: 106

 

Antalet överlämnade ärenden årsvis:

2023 Antal överlämnade ärenden: 168

2022 Antal överlämnade ärenden: 184

2021 Antal överlämnade ärenden: 249

2020 Antal överlämnade ärenden: 199

2019 Antal överlämnade ärenden: 241

2018 Antal överlämnade ärenden: 82

2017 Antal överlämnade ärenden: 55

2016 Antal överlämnade ärenden: 42