Statistik & siffror

Sedan starten 2016 har Fair Play Bygg fått in över 1900 tips om misstänkt brottslighet på byggarbetsplatser i Stockholmsområdet. 1050 av ärendena har överlämnats till myndigheter, som upptaxerat sammanlagt 163 företag med totalt 118 miljoner kronor. Det är pengar som annars hade undanhållits statskassan och den gemensamma välfärden.

 

Överlämnade ärenden fördelade på misstänkta brott 2022: 

Skattebrott 104

Penningtvätt 112

Arbetsmiljöbrott 78

Brott mot utlänningslagen 40

Människoexploatering/människohandel 19

Bokföringsbrott 14

Kreditbedrägeri 10

Koppling till kriminellt gäng/nätverk 9

Utnyttjade identiteter 3

Olaga hot 4

Mutbrott 1

Bidragsbrott 1

 

Under 2022 överlämnades:

174 ärenden till Skatteverket

107 ärenden till Ekobrottsmyndigheten

78 ärenden till Arbetsmiljöverket

16 ärenden till Polisen


Vissa ärenden har lämnats till flera myndigheter.
Uppgifterna ovan gäller tydliga och/eller uttalade brottsmisstankar. Exempelvis är brott mot utlänningslagen betydligt vanligare än vad som framkommer ovan, liksom penningtvätt,
bokföringsbrott, människoexploatering och utnyttjad identitet.

Antalet överlämnade ärenden årsvis:

2022 Antal överlämnade ärenden: 184

2021 Antal överlämnade ärenden: 228

2020 Antal överlämnade ärenden: 197

2019 Antal överlämnade ärenden: 174

2018 Antal överlämnade ärenden: 54

2017 Antal överlämnade ärenden: 49

2016 Antal överlämnade ärenden: 37