Statistik & siffror

Sedan starten 2016 har Fair Play Bygg fått in över 1900 tips om misstänkt brottslighet på byggarbetsplatser i Stockholmsområdet. 1050 av ärendena har överlämnats till myndigheter, som upptaxerat sammanlagt 163 företag med totalt 118 miljoner kronor. Det är pengar som annars hade undanhållits statskassan och den gemensamma välfärden.

Fakta i korthet:

Svart arbetskraft är den vanligaste brottsmisstanken i tipsen Fair Play Bygg tar emot, följt av misstänkt människoexploatering. Vid granskning av ärenden upptäcks ofta tecken på penningtvätt, kreditbedrägerier och arbetsmiljöbrott.

Utnyttjade identiteter är ett vanligt brottsverktyg i de ärenden Fair Play Bygg granskat.

 

Överlämnade ärenden fördelade på misstänkta brott 2022: 

Skattebrott 104

Penningtvätt 112

Arbetsmiljöbrott 78

Brott mot utlänningslagen 40

Människoexploatering/människohandel 19

Bokföringsbrott 14

Kreditbedrägeri 10

Koppling till kriminellt gäng/nätverk 9

Utnyttjade identiteter 3

Olaga hot 4

Mutbrott 1

Bidragsbrott 1

 

Under 2022 överlämnades:

174 ärenden till Skatteverket

107 ärenden till Ekobrottsmyndigheten

78 ärenden till Arbetsmiljöverket

16 ärenden till Polisen


Vissa ärenden har lämnats till flera myndigheter.
Uppgifterna ovan gäller tydliga och/eller uttalade brottsmisstankar. Exempelvis är brott mot utlänningslagen betydligt vanligare än vad som framkommer ovan, liksom penningtvätt,
bokföringsbrott, människoexploatering och utnyttjad identitet.

Antalet överlämnade ärenden årsvis:

2022 Antal överlämnade ärenden: 184

2021 Antal överlämnade ärenden: 228

2020 Antal överlämnade ärenden: 197

2019 Antal överlämnade ärenden: 174

2018 Antal överlämnade ärenden: 54

2017 Antal överlämnade ärenden: 49

2016 Antal överlämnade ärenden: 37