Statistik & siffror

Sedan starten 2016 har Fair Play Bygg fått in över 1 500 tips om misstänkt brottslighet på byggarbetsplatser i Stockholmsområdet. 868 av ärendena har överlämnats till myndigheter, som upptaxerat sammanlagt 149 företag med totalt 103,72 miljoner kronor. Det är pengar som annars hade undanhållits statskassan och den gemensamma välfärden.

Fakta i korthet:

Svart arbetskraft är den vanligaste brottsmisstanken i tipsen Fair Play Bygg tar emot, följt av misstänkt människoexploatering. Vid granskning av ärenden upptäcks ofta tecken på penningtvätt, kreditbedrägerier och arbetsmiljöbrott.

Utländska medborgare utgör alla inkomna ärenden och överlämnade rapporter. Inte sällan från tredjeland.

Utnyttjade identiteter är ett vanligt brottsverktyg i de ärenden Fair Play Bygg granskat.

 

Överlämnade ärenden fördelade på misstänkta brott 2021: 

Skattebrott 173

Penningtvätt 167

Arbetsmiljöbrott 33

Brott mot utlänningslagen 25

Människoexploatering/människohandel 19

Bokföringsbrott 14

Kreditbedrägeri 12

Koppling till kriminellt gäng/nätverk 11

Utnyttjade identiteter 9

Hotbrott 5

Mutbrott 3

Narkotikabrott 2

Vapenbrott 1

Antalet inkomna tips till Fair Play Bygg ökar:

2021 Antal överlämnade ärenden: 228

2020 Antal överlämnade ärenden: 197

2019 Antal överlämnade ärenden: 174

2018 Antal överlämnade ärenden: 54

2017 Antal överlämnade ärenden: 49

2016 Antal överlämnade ärenden: 37