Risk för att fusk med lönegarantier kan öka

När byggsektorn ser en kraftig nedgång i konjunkturen finns risk för allt fler konkursade bolag – i Stockholm kan byggandet minska med 70 procent under 2023, enligt Länsstyrelsens prognos. Redan idag är missbruk av lönegarantier – det vill säga att staten täcker upp lön vid konkurs – ett känt problem. Nu ser företrädare för Fair Play Bygg indikationer på att fenomenet kan komma att öka när fler konkurser förväntas.

När Fair Play Bygg får in tips om svart arbetskraft, arbetsmiljö eller penningtvätt – har även fusk med lönegarantier uppdagats när ärendet utreds vidare. Det kan till exempel röra sig om att oseriösa aktörer sätter i system att starta upp bolag och sedan försätta dem i konkurs – om och om igen. Ett fall rörde en företagsledare som sade till sina anställda i det konkursade bolaget att de kunde behålla jobben i det nya bolaget – om de betalade tillbaka lönegarantierna från det som hade gått i konkurs till honom.


Fusk för uppemot 150 miljoner kronor

Enligt en granskning från Riksrevisionen missbrukas lönegarantin i konkurser till summor uppemot 100–150 miljoner kronor årligen. Konkursförvaltaren kan föreslås av det konkursade företaget, utan motivering. Enligt Riksrevisonen kan detta utgöra en grund för organiserad brottslighet. Enligt granskningen kan uppemot 7 procent av dem som tagit emot lönegaranti aldrig tidigare fått lön från arbetsgivaren.


Risk att systemet utnyttjas

– Kriminella aktörer hittar alltid sätt att komma runt lagen och utnyttja systemet, oavsett om byggsektorn ser en upp- eller nedgång. När vi kan förvänta oss fler bolag i konkurs är det ett tillfälle för dem att utnyttja systemet med lönegarantier, säger Tomas Kullberg, ordförande för Byggnads Stockholm–Gotland.


Förslag om att Skatteverket ska ta över

Problemet med lönegarantifusk är känt hos departement och myndigheter. 2022 föreslogs i en promemoria att Skatteverket skulle ta över kontrollen över lönegarantier från länsstyrelserna, och ärendet var ute på remiss under hösten 2022. Men än så länge har inga förändringar skett.

 

2023-09-13