Regeringen utreder sekretessen mellan myndigheter

Att myndigheter inte kan samarbeta genom att dela information med varandra försvårar kring att bekämpa fusk och sätta stopp för de kriminella gängen. I helgen kom beskedet att regeringen tillsatt en särskild utredare som fått uppdraget att utreda frågan om att riva sekretessen mellan myndigheterna. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande på sin webbsida. 

 Fair Play Bygg har sedan flera år tillbaka identifierat att lagstiftningen kring sekretessen mellan myndigheter står i vägen för att bekämpa brottslighet i byggbranschen. När Skatteverket gör kontroller kan de inte dela uppgifter med polisen eller andra myndigheter, och vice versa. Så det här är ett välkommet initiativ, säger Kristin Andersson på Stockholms Byggmästareförening, som står bakom Fair Play Bygg. 

Utredningen som ska slutredovisas senast i februari 2025, ska bland annat: 

“Kartlägga behovet av att myndigheter får förbättrade möjligheter att utbyta information med varandra i syfte att särskilt förhindra, förebygga, upptäcka, utreda och ingripa mot fusk, felaktiga utbetalningar, regelöverträdelser och brottslighet”. Utredningen ska även lämna författningsförslag. 

– Det är positivt att utredningen kommer igång, även om vi i flera år påtalat att det är brådskande att se över lagstiftningen på området. Oseriösa aktörer och kriminella nätverk ligger ofta steget före, så vi får hoppas att de nu kommer fram till något i tid, säger Tomas Kullberg, ordförande för Byggnads Stockholm-Gotland, som står bakom Fair Play Bygg. 

2023-10-24