Skatteverket hittade brister vid var tredje kontroll i Stockholm

Skatteverket har kontrollerat 108 byggarbetsplatser och 523 företag i Stockholmsområdet under september. Vid 30 procent av kontrollerna fanns brister, skriver Skatteverket i ett pressmeddelande.

Under samma period förra året gjorde Skatteverket också kontroller och även då upptäcktes brister i 30 procent av kontrollerna. De brister som uppdagats gäller bland annat att verksam personal inte var registrerad i personalliggaren, att personalliggaren helt saknades eller inte gjordes tillgänglig för Skatteverket.

Jonas Karlberg på Skatteverket uppger att de företag som kontrollerats i Stockholm ligger långt över hur det ser ut i hela landet, där brister upptäcks vid 17 procent av besöken.

Skatteverket har inlett ett 40-tal utredningar efter förra årets kontroller av svart arbetskraft och oredovisade inkomster. Det har lett till bland annat 20 anmälningar om felaktiga utbetalningar, ändring i beskattning på 5 miljoner kronor och ett 20-tal brottsanmälningar.

2023-10-04