Byggmarknadskommissionen anmäler tolv utlandsregistrerade byggbolag

Fler än åtta av tio byggföretag från Östeuropa misstänks ha brutit mot svenska lagar och avtal, skriver Stefan Attefall och Ann-Marie Begler i en debattartikel på DN.

Under onsdagen den 16 september höll Byggmarknadskommissionen ett seminarie där de presenterade resultaten ur en granskning utförd av Stoppafusket. Av de 100 granskade företagen visade runt hälften ha brister av olika slag.

Under seminariet presenterade Kristina Westermark, WSP Advisory, rapporten ”Hur omfattande är arbetslivskriminaliteten inom byggsektorn? Experternas bedömning”. Westermark har djupintervjuat flertalet experter inom branschen, där samtliga var överens om att arbetslivskriminaliteten inom byggsektorn är ett reellt problem. De delar som anses vara mer utsatta är arbeten som är mer fysiska, som rivning och ställningsarbete. De som kommer till Sverige från utlandet, framförallt från tredjeland, uppges vara mest utsatta.

Stoppafusket och Kristina Westermarks rapporter finns i sin helhet på www.byggmarknadskommissionen.se/alla-rapporter.