Skatteverkets kontroller av misstänkt brottslighet minskar

Sverige sticker ut i en internationell OECD-jämförelse, eftersom revisioner av misstänkt fusk hos företag har minskat dramatiskt de senaste åren, enligt Skatteverkets egna årsredovisningar. Det har tidningen Näringslivet uppmärksammat i en artikel.

I januari presenterade Svenska Handelskammaren en rapport, som visar att omkring var tredje gängkriminell har kopplingar till företag. Samtidigt uppskattas att notan för brottsligheten i näringslivet kostar företagen nästan 100 miljarder kronor per år, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv.


Sverige sticker ut i jämförelse

Samtidigt minskar Skatteverkets kontroller av misstänkt fusk, enligt en artikel i tidningen Näringslivet, som uppmärksammar en jämförelse mellan OECD-ländernas kontroller. I jämförelsen framkommer att Nederländerna genomför 770 000 kontroller (audits) årligen, Danmark 65 000 och Sverige enbart 1500. Dock menar Anna-Karin Storsten, områdeschef på Skatteverket i ett mejlsvar till tidningen att “Andra länder har andra förutsättningar att ta fram statistik varför det i vissa fall kan bli stora skillnader i jämförelserna”.

– Oseriösa aktörer och kriminella nätverk ligger ofta steget före, så att tillräckliga kontroller sker från våra myndigheter är av största vikt för en sund bransch, säger Tomas Kullberg, ordförande för Byggnads Stockholm-Gotland, som står bakom Fair Play Bygg.


Kontrollerna har minskat över tid

Även om olika länder redovisar statistik på olika sätt, så framgår det av artikeln att Skatteverkets egna kontroller har minskat över tid, från ca 11 000 årligen 1995, till dagens 1500. Enligt Anna-Karin Storsten beror det bland annat på hög personalomsättning och att andra arbetsuppgifter prioriterats.

– Om Skatteverket inte i tillräcklig utsträckning kontrollerar företag där de misstänker fusk, ökar riskerna för snedvriden konkurrens vilket i förlängningen missgynnar de seriösa byggföretagen, säger Kristin Andersson på Stockholms Byggmästareförening som står bakom Fair Play Bygg.


Läs hela artikeln i tidningen Näringslivet.

Bild: David Hall CC BY 4.0


2024-01-23