Byggmarknadskommissionen rapporterar: Nio av tio utländska bolag fuskar

De senaste 10–15 åren har kriminaliteten inom byggbranschen ökat kraftigt. Det är i många fall kopplat till företag med utländsk arbetskraft, säger Byggmarknadskommissionens ordförande Stefan Attefall, före detta bostadsminister, till Uppsala Nya Tidning.

Byggmarknadskommissionen uppger till Uppsala Nya Tidning att 90 byggföretag från Estland, Lettland, Polen, Slovakien och Tjeckien slumpmässigt granskats utifrån 14 faktorer. Bland dessa företag hade nio av tio minst en brist. Några exempel ur granskningen uppges vara att var fjärde företag inte betalade korrekt skatt i Sverige, en fjärdedel av företagen hade ”problematisk lönesättning” där medianlönen var 98 kronor per timme och det lägsta beloppet var på endast 15 kronor per timme samt sex av företagen saknade F-skattsedel.