Anmäl händelse

Här nedan fyller du i så mycket information du kan. Du kan vara helt anonym. Men lämna gärna en mailadress eller ett telefonnummer som vi kan nå dig på, om vi behöver ställa ytterligare frågor. Vi garanterar att din identitet hanteras med största försiktighet. Fält markerade med en * måste fyllas i. Utan den informationen blir det svårt för oss att arbeta med ditt tips.

Namn på misstänkt företag*

Organisationsnummer

Lägg till ytterligare misstänkta företag

Beskriv händelsen*

Om tipset gäller misstänkt svartarbete, ange gärna antal arbetare som det misstänkta företaget har. Ange gärna adresser där det misstänkta företaget arbetar idag.

Hur kan vi nå dig?

Här fyller du i ett telefonnummer eller en mailadress som vi kan nå dig på, om vi behöver ställa fler frågor. Den information du fyller i här stannar hos Fair Play Bygg och skickas aldrig vidare.

Bifoga filer/foton som kan underlätta utredningen

Välj eventuella filer från din hårddisk.

Efter att ditt tips har inkommit

När tips har kommit in arbetar Fair Play Bygg vidare för att få fram mer information och styrka brottsmisstankarna. Vad vi gör:

  • Granskar och värderar inlämnad information

  • Kompletterar den vid behov, till exempel med information från annan uppgiftslämnare och/eller genom öppna källor

  • Sammanställer information för att förenkla myndigheternas arbete om de ser anledning till att utreda informationen

Fair Play Bygg behandlar alla uppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Att lämna ett tips är inte detsamma som att göra en polisanmälan. Vid akuta ärenden, där liv är i fara, pågående inbrott, rån eller stöld eller liknande, ring 112.

 

Läs mer om hur vi hanterar sekretess