Ny myndighetsgemensam tipsfunktion på gång 

Inrätta en myndighetsgemensam tipsfunktion dit misstänkt brottslighet kan rapporteras in. Det var förslaget från Delegationen mot arbetslivskriminalitets tredje delbetänkande som presenterades den 22 februari. 

– Fair Play Bygg välkomnar förslaget, vi har i flera år ansett att myndigheterna på sikt behöver ta ansvaret för att samla in och hantera tips. Ett arbete som bland andra Fair Play Bygg idag genomför, och själva finansierar i Stockholm, säger Kristin Andersson, vd i Stockholms byggmästareförening. 

Fördjupat samarbete

Delegationen föreslog dessutom att samarbetet mellan myndigheterna och parterna behöver bli mer långsiktigt och strukturerat, vilket också var ett välkommet budskap. Vidare föreslås att Arbetsmiljöverket ska kunna, när sekretess inte hindrar det, kunna informera arbetsmarknadens parter om förhållanden som kan ha betydelse för dem.

– Under flera års tid har vi genom Fair Play Bygg påtalat behovet av att myndigheterna behöver fördjupa samarbetet sinsemellan, men även med oss parter. Men fortfarande står sekretesshindren i vägen för att de ska kunna göra ett effektivt arbete. Nu hoppas vi att också förslagen om sekretesslättnader blir verklighet skyndsamt, säger Tomas Kullberg, ordförande för Byggnads Stockholm-Gotland som står bakom Fair Play Bygg. 

Delegationen ska analysera brottsupplägg 

Vidare pekades byggbranschen ut som en av de branscher som är särskilt utsatt för arbetslivskriminalitet och organiserad brottslighet. Delegationen har även fått ett tilläggsdirektiv – och ska analysera brottsupplägg och föreslå åtgärder – bland annat inom bygg. Särskilt fokus ska ligga på kopplingarna till den organiserade brottsligheten och den kriminella ekonomin. 

Läs Delegationens tredje delbetänkande på regeringens webbsida samt regeringens tilläggsdirektiv

2024-02-26