Regeringen beslutar att utveckla myndigheternas samverkan mot organiserad brottslighet

Regeringen har beslutat att ytterligare utveckla myndigheternas samverkan mot organiserad brottslighet. Detta genom att Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, CSN och IVO ska omfattas av en uppgiftsskyldighet för att bekämpa brott, skriver Regeringen i ett pressmeddelande den 1 april.

– Myndigheterna behöver rätt förutsättningar i kampen mot den organiserade brottsligheten. Utökade möjligheter att utbyta uppgifter leder till att den samverkan som redan sker i dag förbättras, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Beslutet innebär att Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, CSN och IVO kommer att omfattas av samma uppgiftsskyldighet likt de tolv myndigheter som sedan 2008 deltar i en gemensam satsning mot organiserad brottslighet. Myndigheterna kan inom ramen för denna samverkan utbyta sekretessbelagda uppgifter med varandra och med vissa andra utpekade myndigheter på ett effektivt sätt. Förordningsändringarna träder i kraft den 1 maj 2022.