1 800 inkomna tips gällande utnyttjad utländsk arbetskraft

Sedan Fair Play Bygg startades 2016 har inte ett enda av de inkomna tipsen rört svensk arbetskraft, samtliga inkomna ärenden och överlämnade rapporter rör utländska medborgare, inte sällan från tredjeland.

Svart arbetskraft är den vanligaste brottsmisstanken i tipsen Fair Play Bygg tar emot, följt av misstänkt människoexploatering. Vid granskning av ärenden upptäcks ofta tecken på penningtvätt, kreditbedrägerier och arbetsmiljöbrott. Inte sällan har företrädare för bolag flertalet historiska konkurser samt privata skulder hos Kronofogden, i flera fall misstänks företrädarna vara så kallade målvakter och bolag misstänks styras av kriminella nätverk med avsikt att tvätta pengar i svenska byggbolag.