291 tips om misstänkt brottslighet inom bygg under 2023

Arbetslivskriminalitet är ett utbrett problem i Sverige och byggsektorn bedöms vara en av de branscher som är mest utsatta. De tips om misstänkt brottslighet som lämnas till Fair Play Bygg rör bland annat skattebrott, penningtvätt och människoexploatering. Den 19 mars 2024 lanseras Fair Play Byggs årsrapport 2023 med statistik och förslag på åtgärder för att bekämpa brottsligheten i byggbranschen.

Förra året inkom 291 tips till Fair Play Bygg. Sedan starten 2016 har Fair Play Byggs arbete med att ta in tips om misstänkt brottslighet, utreda fallen och skicka vidare till myndigheter lett till upptaxeringar på totalt 124 miljoner kronor fördelat på̊ 175 företag.

– Vi har sett ett skuggsamhälle växa fram där stora summor skattemedel försvinner från den gemensamma välfärden och där utländsk arbetskraft exploateras. Mer måste göras för att se till att redan utsatta människor inte råkar illa ut och att seriösa företag som gör rätt för sig inte konkurreras ut, säger Tomas Kullberg, ordförande för Byggnads Stockholm-Gotland.

Tips om fusk med aktivitetsstöd

Under 2023 halverades bostadsbyggandet i Stockholm i jämförelse med 2022,
vilket är det största tappet på 30 år, enligt Region Stockholm. Under året gick 1 725 byggföretag i konkurs, varav 39 procent i Stockholm. Det gör inte att brottsligheten försvinner, men ändrar karaktär. Exempelvis har tips inkommit angående fusk med statliga lönegarantier. Det kan till exempel röra sig om att oseriösa aktörer sätter i system att starta upp bolag och sedan försätta dem i konkurs – om och om igen.

Av de 291 tips som inkom under 2023, rörde ett annat exempel ett företag som satt i system att anställa sjukskrivna byggarbetare via aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen. Enligt uppgifter har företaget tvingat dem att utföra tunga lyft och andra arbetsuppgifter som de ska vara befriade från enligt avtal. Uppgiftslämnaren uppgav att det satts i system att de sedan sagts upp och därefter omedelbart ersätts med nya bidragstagande arbetare.

Fler åtgärder för att bekämpa brottsligheten

För att växla upp arbetet med att motverka brottslighet och främja rättvis konkurrens och sunda arbetsplatser anser Fair Play Bygg bland annat att lagstiftningen kring sekretess behöver förändras, så att myndigheterna lättare kan dela uppgifter med varandra. Men även att det blir en ökad samverkan mellan myndigheter och parterna.

– Fair Play Byggs arbete har lett till upptaxeringar på 124 miljoner kronor, ett arbete vi är stolta över. Men nu behövs snabba åtgärder för att motverka oseriösa aktörer och främja sund konkurrens i byggbranschen, säger Kristin Andersson, vd på Stockholms Byggmästareförening.

Siffror i korthet från Fair Play Byggs årsrapport 2023:

  • Under 2023 har 291 tips inkommit till Fair Play Bygg.
  • 168 ärenden har överlämnats till myndigheter för vidare utredning.
  • Sedan Fair Play Bygg startade 2016 har 2 156 tips inkommit om misstänkt brottslighet i byggbranschen i Stockholmsregionen, varav 1 220 ärenden har utretts vidare av myndigheter.
  • 175 företag har upptaxerats med totalt 124 miljoner tack vare tips till Fair Play Bygg.