Sekretesslagstiftning fortsatt hinder för att komma åt brottslighet

Svartarbete, människohandel och osynliga brottsoffer. Få anmälningar inom människoexploatering och människohandel leder till åtal. Samtidigt står sekretesslagstiftningen i vägen för att fler fall ska upptäckas och gärningspersoner åtalas. Det finns en risk att A-krimcentren blir ineffektiva när de inte får dela uppgifter med polisen.

En skuggvärld har brett ut sig inom bland annat bygg, städ, trädgård, restaurang och skönhetssalonger, med arbetstagare som utnyttjas och kriminella aktörer som utnyttjar arbetskraft och som ägnar sig åt ekonomisk brottslighet. Mörkertalet bedöms vara stort. Därför inrättades de nya A-krimcentren i Sverige efter en framgångsrik norsk modell, där myndigheterna kan samarbeta för att komma åt arbetslivskriminaliteten.

Många fastnar i skulder

I Sveriges Radios program “I lagens namn” uppmärksammas en pågående rättsprocess i Södertälje tingsrätt där en person står åtalad för 11 fall av människohandel. I reportaget får vi följa Diljot, som fallit offer för ett brottsupplägg där han står i skuld till den person som lovat honom jobb och boende i Sverige – men som inte infriats, trots löften, arbetstillstånd och ID06-kort. Men rättsfallet är ovanligt – få fall leder till åtal trots en vägledande dom från förra året.

Sekretesslagstiftningen ett stort hinder

Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket, menar i programmet att sekretesslagstiftningen står i vägen för att fler fall ska upptäckas och leda till åtal. Medarbetare på de nyinstiftade A-krimcentren får inte dela uppgifter med polisen om de upptäcker misstänkt brottslighet på arbetsplatskontroller, och initiativet riskerar därför att bli ineffektivt.

En statlig utredning presenterades förra året där ett förslag om lättnader inom sekretessen föreslogs, bland annat mellan Skatteverket och polisen. Efter att utredningen lagts fram för dåvarande finansministern har inget hänt och inget lagförslag har ännu lagts fram, även om departementet menar att ärendet bereds.

Regeringen behöver agera snabbare

– Regeringen måste snabbt komma vidare i frågan om sekretesslagstiftningen. Åtgärderna idag är för få och det går för långsamt, säger Tomas Kullberg, ordförande för Byggnads Stockholm-Gotland och en av ägarna av Fair Play Bygg.

– Vi behöver ett snabbare agerande för att stärka de sunda aktörerna och motverka brottslighet i byggbranschen, säger Kristin Andersson, vd för Stockholms Byggmästareförening som också står bakom Fair Play Bygg.

 

2023-09-01