Webbinarium 8 juni: När blir det verkstad? Politikerna kommenterar Fair Play Byggs årsrapport.

Den 8 juni håller Fair Play Bygg sitt tredje och sista webbinarium för våren. Denna gång är statssekreterare Rasmus Cruce Naeyé samt Anna Johansson, ordförande i arbetsmarknadsutskottet, inbjudna gästtalare.

Fair Play Bygg sammanfattar årsrapporten för 2020 och politikerna ger sina respektive avdelningars syn på frågorna:

-          Vilka reflektioner gör ni utifrån Fair Play Byggs rapport?

-          Hur ser ni på förslagen om sekretesslättnader för att på ett effektivare sätt kunna komma åt arbetslivskriminaliteten?

-          Kan ni se att en svensk variant av A-krimcenter skulle vara en framkomlig väg?          

-          Varför räcker inte Sveriges lagar och regler till så att myndigheterna och arbetsmarknadens parter kan få bukt med arbetslivskriminaliteten? 

 

Anmälan sker via länk:

https://ui.ungpd.com/Events/06a02890-ac8f-43b8-85c3-e59cd5364b0a?AccountId=30b478f1-6c35-45cb-b9eb-6ccf5b45632e&ContactId=9742a8e9-e3b6-4c25-bf77-ce29db4bd7b6&IssueId=3ee92be2-7371-4866-aca9-ee14b0cf2856&ir=48873442-6cf7-4157-8fd6-4e94b58bed6f#