"Så kontrollerar du underentreprenören " – Pia Bergman, Skatteverket.

Byggvärlden publicerade på onsdagen en artikel där Pia Bergman, expert inom ekonomisk brottslighet på Skatteverket, tipsar om hur kontroll av företag kan göras.

Pia Bergmans tio heta tips för att kontrollera underentreprenörer:

1) Kontrollera arbetsplatsen IRL. Är det rätt företag och personer som är där?

2) Kontrollera att din underentreprenör är registrerad som den ska vad gäller arbetsgivaravgifter, F-skatt och moms.

3) Bedöm om underentreprenörens redovisade arbetsgivaravgifter verkar rimliga.

4) Kontrollera om företaget har skulder hos Kronofogdemyndigheten.

5) Sen årsskiftet är det lag på att utländska bemanningsföretag ska vara registrerade hos Skatteverket som arbetsgivare och finnas i Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister.

6)  Kontrollera arbetstillstånd och uppehållstillstånd (UT-kort), arbetstillstånd för asylsökande (LMA-kort) och anställning av utländsk medborgare (SKV 1160).

7) Kontrollera vem som sitter i styrelsen och vem som är verklig huvudman.

8) Kontrollera kontonumret dit utbetalning görs så det är knutet till företaget.

9) Kontrollera så att det är samma företag som utför uppdraget som du skrev kontrakt med.

10) Påverka dina beslutsfattare så att de ger myndigheterna i uppdrag att ordna en digital plattform där alla ovan nämnda uppgifter kan samlas.