Lansering av Fair Play Byggs årsrapport 2022

Under 2022 fortsatte tipsen att komma in till Fair Play Bygg, gällande bland annat misstänkt penningtvätt, skattebrott och arbetsmiljöbrott. Den 23 mars lanserades Fair Play Byggs årsrapport med statistik över de tips om misstänkt brottslighet som inkommit.


Läs årsrapporten för 2022

På lanseringen av årsrapporten deltog bland andra Johan Davidson, statssekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Hur ska beställare av byggtjänster kunna leva upp till de krav som finns utan tillgång till gemensamma myndighetsregister? Hur ska brottslighet och kriminalitet på byggarbetsplatser stoppas? Hur utbrett är problemet, och vad kan våra beslutsfattare göra? Det var några av de frågeställningar som diskuterades under lanseringen. Se seminariet i efterhand här