Stockholms center mot arbetslivskriminalitet

Den 14 november invigdes Stockholms center mot arbetslivskriminalitet (A-krim) på Kungsholmen. På centret samverkar nio myndigheter i kampen mot regelöverträdelser, brottslighet och fusk i arbetslivet.

I Malmö öppnade det sista av totalt sju center mot arbetslivskriminalitet i landet den 1 december. Även om de regionala centren kommer att innebära bättre samverkan mellan myndigheter, efterfrågas lättnader i sekretessen mellan myndigheterna för att de ska kunna dela information med varandra och därmed kunna komma åt brottsligheten:


– Vi behöver sekretesslättnader, och vi har väntat väldigt länge. Förra regeringen hade en utredning och den nya regeringen har tillsatt ännu en, där man ska se över informationsbiten, säger Skatteverkets nationella samordnare mot arbetslivskriminalitet Nina Blomkvist till Altinget.


Utredningen om att ändra sekretesslagstiftningen kommer att presenteras 2025.


På Fair Play Bygg välkomnar vi centret i Stockholm och hoppas att det kommer att växla upp arbetet med att komma åt oseriösa aktörer i byggbranschen. Men för att det ska fungera bra behövs också ett långsiktigt samarbete med parterna i branschen, där Fair Play Bygg har viktiga insikter.


Myndigheter som ingår i center mot arbetslivskriminalitet:
Arbetsmiljöverket
Arbetsförmedlingen
Ekobrottsmyndigheten
Försäkringskassan
Jämställdhetsmyndigheten
Migrationsverket
Polismyndigheten
Skatteverket
Åklagarmyndigheten

2023-12-07