Regeringen inrättar regionala center mot arbetslivskriminaliteten

Fusk och brottslighet på arbetsmarknaden, så kallad arbetslivskriminalitet, göder den organiserade brottsligheten och ska bekämpas med samhällets fulla styrka. Genom att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet intensifierar regeringen arbetet med att trycka tillbaka kriminaliteten och städa upp på svensk arbetsmarknad, säger bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson i regeringens pressmeddelande på onsdagen.

Minst två regionala center mot arbetslivskriminalitet ska vara på plats i juni 2022 och sju center ska vara på plats under 2023. Nio myndigheter ska samverka, bland annat Åklagarmyndigheten, Skatteverket och Polismyndigheten, och arbetet ska ledas av Arbetsmiljöverket. Centren samlokaliseras med de regionala underrättelsecenter som redan upprättats inom ramen för myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet.