Brott mot Försäkringskassans ersättning för skydd mot höga sjuklönekostnader

Brott mot Försäkringskassans ersättning för skydd mot höga sjuklönekostnader

Underentreprenör på statligt finansierad byggarbetsplats sjukanmäler arbetare som enligt personalliggare är inskrivna på arbetsplatsen samt tvingar anställda att swisha delar av månadslönen till papperslös arbetskraft.

Det finns byggföretag som tvingar anställda med vit lön att swisha sina kollegor som jobbar svart. Det skadar både personalen och skattebetalarna. Den nya regeringen måste agera med kraft om arbetslivskriminaliteten, skriver Tomas Kullberg, ordförande för Byggnads Stockholm-Gotland i en debattartikel i Expressen på onsdagen.

 

En underentreprenör till ett större byggföretag i Stockholm anmälde under flera månaders tid ett 70-tal arbetare som sjukskrivna några dagar varje månad, samtidigt som personerna var på arbetsplatsen. På detta sätt kunde företrädaren för bolaget lura till sig stora summor i ersättning från Försäkringskassan för skydd mot höga sjuklönekostnader. Efter att Försäkringskassan godkänt ersättningen betalades ersättningen ut till företagets skattekonto. De av företaget vitt anställda arbetare tvingades swisha, betala kontant samt föra över pengar till sina papperslösa kollegor. Kriminella byggföretag utnyttjar sin personal å det grövsta. Ett sätt är att först betala ut lön, sedan ta tillbaka stora delar av den.

 -  Kriminella byggföretag utnyttjar sin personal å det grövsta. Ett sätt är att först betala ut lön, sedan ta tillbaka stora delar av den. En viss del får till exempel en månadslön på 36 000 kronor, där skatt och sociala avgifter betalas helt korrekt. Vid sidan om har företaget sedan svart arbetskraft, varav många är papperslösa och därmed helt rättslösa. I stort sett ingen är medborgare i EU, skriver Tomas Kullberg i debattartikeln.

Fair Play Bygg har överlämnat rapport om företaget, och det för projektet nya moduset med det misstänkta brottet mot Försäkringskassan samt misstänkt brott mot utlänningslagen med mera, till Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten i mitten av året.