O Fair Play Bygg

Przestępczość zawodowa w sektorze budowlanym to rosnący problem, który dotyka jednostki, firmy i całe społeczeństwo. My - stowarzyszenie Stockholms byggmästareförening i związek zawodowy Byggnads Stockholm-Gotland - chcemy coś z tym zrobić. Dlatego wspólnie zainicjowaliśmy projekt Fair Play Bygg w 2016 r. Place budowy muszą być bezpieczne dla życia i zdrowia pracowników, a między firmami musi panować uczciwa konkurencja.

Od momentu uruchomienia projektu otrzymaliśmy już ponad 1500 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na budowach w Sztokholmie. Mogą to być np. przestępstwa podatkowe, wykorzystywanie i wyzysk ludzi oraz nadużywanie danych osobowych lub kradzież tożsamości. Zawiadomienia przekazujemy władzom, takim jak Policja, szwedzki Urząd Podatkowy i szwedzki Urząd ds. Środowiska Pracy, w celu prowadzenia dalszego dochodzenia. Skutkiem jest korekta podstaw opodatkowania na ponad 100 mln koron. Zawsze można zgłosić podejrzenie przestępstwa anonimowo.

Widzimy, że rozwiązanie problemu leży w zwiększonej współpracy między organami, polegającej na wykrywaniu i uniemożliwianiu przestępczości zawodowej. Aby to się udało, musi nastąpić zmiana w prawie ochrony prywatności - tak, aby urzędy mogły dzielić się informacjami. Na osobach zamawiających usługi budowlane również spoczywa odpowiedzialność.

Fair Play Bygg to możliwość zdecydowanych działań przeciwko przestępczości zawodowej w branży budowlanej. Dla jednostek, dla przedsiębiorstw i dla całego społeczeństwa.

Podejrzewasz przestępstwo w branży budowlanej i chcesz je zgłosić?

Wypełnij następujący formularz, aby przesłać swoje zawiadomienie. Może to być np. oszukiwanie na składkach pracodawcy, łapówkarstwo, wymuszanie, praca na czarno, uchylanie się od płacenia podatków czy przestępstwa związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Zawsze możesz zdecydować się na zachowanie anonimowości. Przeczytaj więcej o tym, jak zachowujemy poufność.