Poufność

Każda osoba przekazująca informacje do Fair Play Bygg może zdecydować się na zachowanie całkowitej anonimowości. Chcielibyśmy mieć możliwość skontaktowania się z Tobą jako dostawcą danych, aby móc uzyskać bardziej szczegółowe informacje, ale sam o tym decydujesz podczas wypełniania formularza.

Przesłanie zgłoszenia do Fair Play Bygg to nie to samo co dokonanie zawiadomienia na policję. Informacje, które otrzymujemy lub gromadzimy, nigdy nie mogą stanowić dokumentu publicznego. O ile nie będziemy mieli prawnego obowiązku ujawnienia informacji - na przykład policji lub prokuraturze - nie przekazujemy tych informacji dalej.

Fair Play Bygg jest prowadzone przez stowarzyszenie Stockholms byggmästareförening i związek zawodowy Byggnads Stockholm-Gotland. Fair Play Bygg jest jednak całkowicie niezależne w swojej pracy i nasi zleceniodawcy nie mają dostępu do informacji, którymi Fair Play Bygg się zajmuje.