Konfidentsiaalsus

Igaüks, kes jagab Fair Play Byggiga teavet, saab jääda täiesti anonüümseks. Vihje täpsustamiseks soovime teiega siiski ühendust võtta, kuid te saate seda vormi täites ise valida.

Fair Play Byggile vihje saatmine ei ole sama, mis politseile avalduse esitamine. Teave, mis meieni jõuab või mida me ise kogume, ei ole kunagi avalik dokument. Eeldusel, et meil ei ole seadusest tulenevat kohustust teavet avaldada – näiteks politseile või prokuratuurile –, ei edasta me seda mitte kellelegi.

Fair Play Byggi tööd koordineerivad ehitussektori erialaliidud Stockholms Byggmästareförening ja Byggnads Stockholm-Gotland. Fair Play Bygg on oma töös täiesti sõltumatu ja teistel puudub juurdepääs teabele, mida Fair Play Bygg käsitleb.