Om Fair Play Bygg

Hjälp oss till sunda och trygga arbetsplatser! Fair Play Bygg tar emot information om misstankar om brottslig verksamhet i byggbranschen och ser till att föra den vidare till rätt myndighet. 

Vi tar emot tips om pågående:

 • -       Fusk med arbetsgivaravgifter
 • -       Mutor
 • -       Utpressning
 • -       Svartarbete
 • -       Organiserad svart arbetskraft
 • -       Korruption
 • -       Skattefusk
 • -       Bedrägerier
 • -       Medarbetare utan arbetstillstånd 
 • -       Allvarligare arbetsmiljöbrott 


Vid akuta ärenden, där liv är i fara, pågående inbrott, rån eller stöld eller liknande, ring 112! 

Informationen fyller du i med hjälp av vårt formulär. Efter att vi har fått ditt tips arbetar Fair Play Bygg med att få fram mer information och styrka brottsmisstankarna. Som tipsare kan du vara anonym och vi behandlar alla uppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). I formuläret kan du välja om du vill fylla i kontaktinformation eller ej, men för att kunna fördjupa informationen önskar vi kunna ta kontakt med dig som uppgiftslämnare.

Att skicka ett tips till Fair Play Bygg är inte det samma som att göra en polisanmälan. 

Fair Play Bygg:

 • -       Granskar och värderar inlämnad information.
 • -       Kompletterar den vid behov, till exempel med information från annan uppgiftslämnare och/eller genom öppna källor.
 • -       Sammanställer information för att förenkla myndigheternas arbete om de ser anledning till att utreda informationen. 


Fair Play Bygg stödjer myndigheterna vid deras bekämpning av brottsliga aktörer och aktiviteter i byggbranschen. Fair Play Bygg drivs av Byggnads Stockholm-Gotland och Stockholms Byggmästareförening. Syftet är att skapa sunda och trygga arbetsplatser där företagen kan konkurrera på lika villkor.  


Läs mer om hur vi hanterar sekretess.

Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png