Tipsen till Fair Play Bygg minskade under 2020

Antalet inkomna tips till Fair Play Bygg minskade med 11 procent mot 2019, en av anledningarna misstänks vara Covid-19. 

Under 2020 inkom 321 tips till Fair Play Bygg, vilket är en minskning på 40 tips mot föregående år då 361 tips inkom. Pandemin misstänks vara en bidragande faktor till minskningen av inkomna tips, inte främst pga. att byggarbetsplatser har stängt utan snarare då seminarier, föreläsningar och andra forum som ofta genererar tips ställts in under året. Även de överlämnade ärenden där myndigheter är mottagare minskade under 2020 då 199 rapporter överlämnades till olika myndigheter, för 2019 var siffran 241 st. Att färre ärenden lämnas över till myndighet mot det antal tips som kommer in beror ofta på att flera tips gäller samma bolag och/eller arbetsplats eller att misstanke om brott ej kan styrkas. Även under 2020, likt tidigare år, gällde majoriteten av de inkomna tipsen misstanke om svart arbetskraft.

Närmare beskrivning av misstänkt brottslighet, modus samt redogörelse av fem överlämnade ärenden 2020 presenteras i Fair Play Byggs årsrapport som publiceras på hemsidan i vår.


Publicerad av Sussie Illum den 2021-01-25Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png