Svart arbetskraft – fortsatt allvarligt problem för byggbranschen

Skattebrott genom att avlöna arbetskraft svart var den vanligaste brottsmisstanken bland Fair Play Byggs inkomna och överlämnade ärenden 2019. Bland de 241 överlämnade ärendena rörde 201 misstanke om skattebrott.

I ärenden rörande misstanke om skattebrott har arbetskraften i samtliga fall varit utländsk. Liksom i fjolårets rapport tycks majoriteten av den svarta arbetskraften komma från länder utanför EU/EES, även om andelen svartarbetare från andra EU-länder (då främst Östeuropa) upplevs vara en stor grupp. Det ska dock tilläggas att exakt varifrån en arbetare tycks komma kan vara svårt att slå fast.

I de ärenden där det framkommer hur de svarta lönerna har betalats ut nämns:

kontanta utbetalningar

utbetalning till bankkonto i hemlandet

Kontoinnehavaren tar ut pengarna och delar ut lön till ett flertal andra arbetare som saknar eget bankkonto i Sverige, oftast på grund av att de befinner sig illegalt i landet.

Den svarta arbetskraften med lägst lön är personer utan arbets- och uppehållstillstånd i Sverige och kommer från länder utanför EU/EES. Dessa arbetare har, sett till Fair Play Byggs ärenden, löner runt 30–50 kronor i timmen. Denna arbetskraft får dessutom ofta betala sin arbetsgivare för boende. Boendekostnaden kan ligga runt 2 000–3 000 kronor i månaden för en sängplats i en industrilokal eller i en trångbodd lägenhet. För sängplats i en villa kan arbetskraft betala upp till 6000 kronor i månaden. Svart arbetskraft från andra EU-länder kan ha löner på mellan 80–100 kronor i timmen. Då denna arbetskraft har rätt att arbeta och vistas i Sverige tycks den svarta arbetskraften från andra EU-länder kunna ställa krav på sin arbetsgivare som den illegala arbetskraften inte kan.

Fair Play Bygg har fått information om flera byggföretag där arbetskraft från andra EU-länder blivit av med sina arbeten till förmån för billigare arbetskraft från länder utanför EU/EES. Detta skulle kunna vara ett tecken på att den stora närvaron av arbetare utan uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige, konkurrerar ut arbetare – även svartavlönade – från övriga EU.


Publicerad av Peter Leander den 2020-05-20Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png