Sekretess inom Skatteverket kan luckras upp

Regeringen vill att sekretessen inom Skatteverket ska luckras upp. I en lagrådsremiss föreslås att den brottsutredande verksamheten inom Skatteverket ska få dela med sig av information till andra delar inom myndigheten.

- Regeringen stärker nu ytterligare Skatteverkets möjligheter att arbeta brottsbekämpande. Skattebrottslighet svarar för en väsentlig del av den ekonomiska brottsligheten och därför är det här ett viktigt förslag, säger finansminister Magdalena Andersson i ett pressmeddelande.

Det är Skatteverkets brottsbekämpande enhet som, i lagförslaget, ska bli skyldig att rapportera felaktigheter, som misstänks ingå i brottsupplägg, till andra delar av myndigheten. Som det är i dag får inte Skattebrottsenheten på Skatteverket dela med sig av information till exempelvis den enhet på Skatteverket som arbetar med folkbokföringsregistret. Lagförslaget, som skickats som en lagrådsremiss, vill luckra upp sekretessen inom Skatteverket.

- Eftersom många myndigheter använder uppgifter i folkbokföringen har det betydelse för hela samhället att databaser som Skatteverket ansvarar för är korrekta. Felaktigheter i folkbokföringen har dessutom kopplingar till bedrägerier mot välfärdssystemen, säger finansminister Magdalena Andersson i pressmeddelandet. 

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.


Publicerad av Peter Leander den 2019-11-11Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png