Riksrevisionen lyfter Fair Play Byggs arbete

Den 15 december 2020 presenterade Riksrevisionen en granskningsrapport om statens insatser mot exploatering av arbetskraft. Källor som refereras till är bland annat Fair Play Byggs årsrapporter för åren 2018 och 2019.

Riksrevisionen har granskat statens insatser mot arbetskraftsexploatering och beskriver det som ett allvarligt och ökande problem. Riksrevisionen skriver: ” Framför allt är det utländsk arbetskraft som drabbas och innebär till exempel arbete till oskäligt låg lön, mycket långa arbetsdagar, farlig arbetsmiljö eller dåliga boendeförhållanden.” Vidare uppges det finnas stora brister i statens insatser mot brottsligheten, ”främst på grund av att regeringen inte har gett myndigheterna mandat och tydliga uppdrag för att motverka problemet”, skrivs inledningsvis i sammanfattningen.

Fair Play Bygg har under året 2020 fått en ökning av tips gällande människoexploatering inom byggbranschen. Arbetarna får oskäligt låga löner och tvingas arbeta långa dagar, ofta utan korrekt skyddsutrustning. Uppgiftslämnare Fair Play Bygg varit i kontakt med har varit från tredjeland och lovats bättre arbets- och levnadsförhållanden i Sverige. I många fall tvingas arbetskraft betala för att få arbetstillstånd, vilket i flera fall efter betalning ändå ej ansökts om.  

Branscher som nämns i Riksrevisionens rapport som överrepresenterade när det handlar om exploatering av arbetskraft är bygg, städ, skönhetsvård, restaurang och bilvård. Riksrevisionens rapport går att läsa i sin helhet på myndighetens hemsida.


Publicerad av Sussie Illum den 2021-01-7Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png