Regeringen vill skärpa regler kring arbetskraftsinvandring

Justitieministern vill skärpa reglerna kring arbetskraftsinvandringen. Orsaken är att kriminella tjänar pengar på arbetstillstånd. Men Morgan Johansson (S) får övriga partier i regeringssamarbetet mot sig.

Nyligen lade tolv myndigheter fram en rapport som pekar på hur organiserad brottslighet utnyttjar lagar och regler för att berika sig själva. Ett område som belyses i rapporten är försäljning av arbetstillstånd. ”Handel med arbetstillstånd bedöms vara en inkomstkälla för organiserad brottslighet, och arbetstillstånd utnyttjas även för bidrags- och bedrägeribrott samt arbetskraftsexploatering”, framgår det av rapporten. Nu vill justitieminister Morgan Johansson (S) att reglerna kring arbetskraftsinvandring skärps, rapporterar Dagens Nyheter.

Därför förbereder ministern direktiv till en utredning som ska se över problemen.

– Nu har vi sett att de brottsbekämpande myndigheterna, polisen, Ekobrottsmyndigheten, åklagarna och dessutom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, i en rapport pekat på att det är ett system som utnyttjas av den organiserade kriminaliteten där det är fullt av fusk och fiffel. Vill man värna arbetskraftsinvandringen måste man se till att städa ut den typen av systemfel, säger Morgan Johansson till Dagens Nyheter.

Morgan Johansson vill se en behovsprövning av arbetstillstånden. Övriga partier som utgör regeringsunderlaget vill dock inte gå lika långt som justitieministern.

– Det beror på vilka förändringar man avser. Jag ser inte att det är aktuellt med några större omvandlingar just nu, säger Miljöpartiets migrationspolitiske talesperson Rasmus Ling.

Även Liberalerna ställer sig kritiska till Morgan Johanssons nya politiska kurs.

– Vi är öppna att diskutera reglerna för arbetskraftsinvandring men att återgå till den tidigare ordningen med behovsprövning som ger de fackliga organisationerna en sorts vetorätt vill inte, Säger Fredrik Malm (L) till Dagens Nyheter.


Publicerad av Peter Leander den 2019-11-6Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png