Regeringen ser över sekretess mellan myndigheter

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark meddelade idag att regeringen ska se över sekretessen mellan myndigheter. Sedan 2018 har åtta myndigheter samarbetat för att komma åt kriminalitet i arbetslivet. Nu ska det arbetet utredas.

Mellan 2018 och 2020 har åtta myndigheter arbetat tillsammans mot arbetslivskriminalitet inom olika riskbranscher, där bygg sticker ut som en problembransch. Arbetet har bland annat resulterat i 3000 genomförda kontroller, stänga arbetsplatser och viten.

Idag meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark att myndigheternas gemensamma arbete ska utredas. Den 30 december i år kommer resultatet av utredningen att presenteras.

– Arbetslivskriminalitet har ingen plats på vår arbetsmarknad. Samhällets syn på oseriösa företag som fuskar måste fortsatt vara kompromisslös. Företag som följer reglerna riskerar att konkurreras ut av oseriösa aktörer. Regeringen sätter hårt mot hårt. Det är viktigt att vi kallar problemen för vad de är. Vi har en arbetslivskriminalitet i Sverige där människor utnyttjas och som dessutom är en inkomstkälla för organiserad brottslighet, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Under presskonferensen pekade arbetsmarknadsministern specifikt ut de hinder som sekretess mellan myndigheter utgör i arbetet mot kriminella företag. Enligt ministern ska regeringens utredare i samråd med myndigheterna kartlägga och analysera i vilka situationer dessa svårigheter aktualiseras och vilken information som behöver utbytas för en effektiv kontrollverksamhet.


Publicerad av Peter Leander den 2020-02-11Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png