Polisen ska få söka i Skatteverkets register

Regeringen vill att polisen och andra myndigheter ska få tillgång till Skatteverkets skatteregister. Syftet är att snabbare komma åt kriminellas brottsvinster.

På tisdagen skickade regeringen ut en remiss om förslag att Polisen, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullen ska få tillgång till Skatteverkets skatteregister. Myndigheterna har redan i dag viss tillgång till Skatteverkets databas men informationsutbytet är kringgärdat av stor administration.

-Det här gör att det kan gå snabbare och jag antar att man också kommer att använda de här uppgifterna i större utsträckning, säger finansminister Magdalena Andersson till Dagens Nyheter.

Om myndigheterna ska få söka i Skatteverkets register måste syftet vara att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet, eller utreda och lagföra brott skriver Dagens Nyheter.


Publicerad av Peter Leander den 2020-01-28Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png