Över 1000 tips till Fair Play Bygg

Sedan starten 2016 har Fair Play Bygg mottagit 1012 tips om misstänkt brottslighet i byggbranschen. En samlad bild av tipsen vittnar om att byggbranchen har stora problem med brottslighet.

Under sommaren 2020 passerade antalet inkomna tips till Fair Play Bygg 1000-strecket. Totalt har 1012 tips inkommit till projektet sedan starten 2016. Fair Play Bygg finansieras till lika stor del av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads region Stockholm-Gotland.

Av de 1012 tipsen har 558 ärenden lämnats över till myndigheterna. En överhängande majoritet av de överlämnade ärendena rör misstänkta skattebrott till följd av att bolagen tros avlöna svart arbetskraft. Övriga återkommande brottsmisstankar är penningtvätt, brott mot utlänningslagen, bokföringsbrott och arbetsmiljöbrott.

Fair Play Byggs arbete har resulterat i ett stort antal tillslag mot byggarbetsplatser, som i sin tur genererat flera miljoner kronor i böter och omhändertagande av personer som saknat arbetstillstånd. Vidare har Fair Play Byggs arbete lett till åtal mot huvudmän i företag som bland annat använts för att begå skattebrott. Dessutom har Skatteverket krävt in närmare 57 miljoner kronor från företag som undanhållit skatt.


Publicerad av Peter Leander den 2020-08-14Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png