Myndighetsgemensamma kontroller stör kriminella i byggbranschen

2019 gjordes 2000 kontroller mot företag i olika riskbranscher, där byggbranschen ingår. 10 miljoner kronor delades ut i sanktionsavgifter. Det är några av de resultat som det myndighetsgemensamma arbetet mot brott i arbetslivet gav förra året.

Projektet som initierats av regeringen och inleddes 2017 består av åtta olika myndigheter, bland annat Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Polismyndigheten och Försäkringskassan.

I den lägesrapport för 2019 som presenterades under torsdagen framkom det att myndigheterna tillsammans genomfört 2000 kontroller under 2019, delat ut 10 miljoner kronor i sanktionsavgifter och att omkring tio procent av de kontrollerade företagen fick stänga hela eller delar av sin verksamhet.

Även om det myndighetsgemensamma projektet, vars sista år är 2020, kunde visa på goda resultat var myndighetsrepresentanter noga med att påpeka att de begränsas av dagens strikta sekretessregler mellan och inom myndigheterna.

- Vi har hinder och utmaningar i vårt arbete och det är framförallt sekretessen som skapar dessa. Den utmaningen ligger inte minns hos Skatteverket. Vi sitter på mycket intressant info som är väsentlig för andra myndigheter. Men vi har ytterst svårt att delge de myndigheterna information. Ute på fält hittar vi fakta som vi idag inte får lämna över på ett bra och smidigt sätt på grund av sekretessregler. Om vi får lämna över informationen är det så pass sent att pengarna redan är borta och brottet begått, sa Pia Bergman, Skatteverkets expert på ekonomisk brottslighet under presskonferensen.


Publicerad av Peter Leander den 2020-01-31Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png