Myndigheter larmar: Utbrett fusk med samordningsnummer

Kriminella misstänks stå bakom missbrukade samordningsnummer. Av totalt 700 000 samordningsnummer, utfärdade de senaste 20 åren, har bara 150 000 övergått till personnummer, rapporterar svenska Dagbladet.

Sedan systemet med samordningsnummer för utländska medborgare, som exempelvis vill arbeta i Sverige, infördes för 20 år sedan har totalt 700 000 nummer delats ut, men bara 150 000 av dessa nummer har övergått till att bli personnummer. Övriga 550 000 samordningsnummer finns kvar i systemet. Enligt Gränspolisen och Skatteverket är det oklart hur många av dessa nummer som det finns en faktisk person bakom. Däremot vet myndigheterna att samordningsnummer används av kriminella som begår välfärdsbrott och annan ekonomisk brottslighet.

Av alla icke EU-medlemmar som ansökte om samordningsnummer av just beskattningsskäl, uppskattar Skatteverket i en rapport från 2017 att 75 procent inte hade rätt att arbeta i Sverige, skriver Svenska Dagbladet.

– Samordningsnummer ges ut utan krav på styrkt id. Myndigheter godtar att man mejlar in en kopia på en id-handling. Man vet alltså inte ens vem det är som mejlar, säger Robert Lindström till Skatteverket.

Idag är det enkelt för en utländsk person att få ett samordningsnummer.

– Man kan få ett samordningsnummer genom att man låtsas köpa en bil eller påstår att man ska arbeta i Sverige fast det aldrig är tanken. Många gånger är den identitet som söker samordningsnumret lånad av någon som antingen varit medveten om det eller är en kapad identitet, säger Pia Bergman till Svenska Dagbladet.

Även om flera av de myndigheter som utfärdar samordningsnummer har skärpt reglerna kvarstår stora problem, nämligen sekretessen mellan myndigheterna.

– Skatteverket kan sitta på uppgifter om personer som tyder på brottsmisstanke, men som inte får användas av andra myndigheter, säger Pia Bergman till Svenska Dagbladet.

Skatteverket har fått i uppdrag av Regeringen att ta fram ett säkrare system för utfärdandet av samordningsnummer. Förslaget ska presenteras 2021. Men till Svenska Dagbladet säger Pia Bergman att problemet inte går att lösa med dagens lagstiftning.

I ett mejl till Svenska Dagbladet skriver finansminister Magdalena Andersson (S):

”De samordningsnummer vi har idag fungerar inte optimalt och därför har vi nu också tillsatt en utredning som har i uppdrag att se över systemet i syfte att göra det säkrare och mer tillförlitligt.”


Publicerad av Peter Leander den 2019-11-5Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png