Mutförsök mot nyckelpersoner på byggföretag

Genom att muta nyckelpersoner på byggföretag försöker kriminella komma åt luckrativa kontrakt. Fair Play Bygg får kontinuerligt in information om misstänkta mutbrott i byggbranschen.

Information om mutbrott har under 2019 figurerat i fler ärenden än de överlämnade. Då har dock informationen om hur den misstänkta korruptionen gått till varit bristfällig och därmed bedömts som svår att inleda ett ärende kring.

I de ärenden som Fair Play Bygg arbetat med sedan projektets start har samtliga korruptionsmisstankar rört personer på byggföretag, som enligt information ska ha mutat nyckelpersoner (platschefer, arbetschefer, inköpare) på andra företag i utbyte mot lukrativa kontrakt. De påstådda mutorna har bestått av kontanter, resor och gratis byggmaterial till mutade personers privata byggprojekt. Den negativa effekten av korruptionen bortsett från brotten i sig är att oseriösa byggföretag, inte sällan med svart avlönad arbetskraft, vinner marknadsandelar på bekostnad av seriösa byggföretag med vit avlönad arbetskraft. Ett ärende som Fair Play Bygg arbetade med under 2019 rörde ett Stockholmsbaserat företag där en person i det utpekade bolaget ska ha mutat nyckelpersoner på två större byggföretag i Stockholmsregionen. Vidare ska den misstänkte personen i maskopi med en anställd på ett tredje bolag ha ”saltat” fakturor som personen på det tredje bolaget sedan attesterat. Därefter ska pengarna från de ”saltade” fakturorna ha delats upp mellan de inblandade.

I ett annat ärende ska ett byggföretag ha satt i system att muta eller försöka muta medlemmar i bostadsrättsföreningar som letat entreprenörer för att utföra fasadarbeten. Styrelsemedlemmar i de utpekade bostadsrättsföreningarna ska ha erbjudits ekonomisk kompensation om valet av entreprenör föll på det i tipset utpekade bolaget.

Återkommande information som når Fair Play Bygg är att entreprenörer vid bygge i exempelvis villaområden, där byggverksamheten stör närboende, försöker lösa konflikter med grannar genom att erbjuda kontanter i utbyte mot att boende i området drar tillbaka sina klagomål mot entreprenören.


Publicerad av Peter Leander den 2020-05-26Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png