Misskötta arbetsplatser signalerar ofta skattebrott

Kriminella arbetsgivare bryr sig sällan om att ha en bra arbetsmiljö. Därför kan misskötta arbetsplatser vara ett tecken på att det finns svart arbetskraft på bygget. Det visar Fair Play Byggs senaste årsrapport.

 

46 av de 241 överlämnade ärendena gäller gravt misskötta byggarbetsplatser. Innehållet i tipsen rör ofta ett flertal, inte alltid namngivna, entreprenörer och där huvudsyftet med att kontakta Fair Play Bygg är att larma om att ”arbetsplatsen kryllar av svart arbetskraft”, ”man river asbest utan något som helst skydd” eller att ”arbetarna går runt ID06-grindarna mitt på ljusa dagen”. Dessa tips präglas av en uppgivenhet där tipsaren ofta påpekar att man varit i kontakt med Arbetsmiljöverket ett flertal gånger utan några resultat.

När Fair Play Bygg får informationen skickas den vidare till en myndighetsgemensam grupp som leds av Arbetsmiljöverket. Det är Fair Play Byggs uppfattning att många av de arbetsplatser som Fair Play Bygg lämnat över till Arbetsmiljöverket lett till tillslag och kontroller, som i sin tur gett utslag i form av viten, stängda arbetsplatser och omhändertagna personer.

Ett exempel är en byggarbetsplats i södra Stockholms län, vilken Fair Play Bygg fick oroande information om. Tipset innehöll uppgifter om att arbetet på byggarbetsplatsen utfördes på hög höjd utan att korrekta fallskydd hade satts upp. Fair Play Bygg tipsade både Arbetsmiljöverkets myndighetsgemensamma grupp samt polisen. Innan Fair Play Bygg lämnade över tipset till myndigheterna inkom information om att fackförbundet Byggnads varit på plats och stängt stora delar av byggarbetsplatsen, då arbetet bedrevs under livsfarliga former. När Arbetsmiljöverket kom ut till arbetsplatsen lade även de ett stopp på en stor del av de arbeten som utfördes på arbetsplatsen. Av ögonvittnen fick Fair Play Bygg reda på att både Byggnads och Arbetsmiljöverkets stopp ignorerades i sin helhet och att arbetet hade återupptagits så fort fackets och myndigheternas personal lämnat arbetsplatsen. Fotodokumentation från arbetsplatsen visar att arbetskraften arbetade under miserabla förhållanden. Fotografierna avslöjade smutsiga och förfallna byggbodar samt byggställningar som helt eller delvis saknade fallskydd.

Fair Play Bygg har under 2019 fått flera tips om att arbetare rivit asbest, helt eller delvis, utan skyddsutrustning och korrekt ventilation. I ett ärende visade det sig att arbetskraften inte kände till vad asbest är och att även om enstaka arbetare hade gått en utbildning i hur man river asbest var arbetarnas kunskaper i svenska så pass låga att de saknade möjlighet att ta till sig innehållet i utbildningen. De skador som arbetskraften kan komma att drabbas av senare i livet riskerar därmed att försvinna ur svensk sjukvårdsstatistik då dessa arbetare befann sig tillfälligt i Sverige. På så sätt osynliggörs det lidande som utländsk, ofta svartavlönad, arbetskraft ådrar sig under arbeten i Sverige.

 


Publicerad av Peter Leander den 2020-05-27Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png