Människoexploatering ett allvarligt problem i delar av byggbranschen

Betala för att jobba. Löner långt under vad som utlovats. Kanske aldrig ens få betalt. Sådana är arbetsvillkoren för den exploaterade arbetskraften på svenska byggarbetsplatser.

Ett vanligt påstående bland de tips som inkommer till Fair Play Bygg är att utländsk arbetskraft inte får den svarta lön de blivit lovade av sin arbetsgivare. I vissa fall menar uppgiftslämnaren att denne inte har fått någon lön alls trots att personen arbetat flera månader i företaget. I dessa tips brukar det också framkomma att arbetskraften får arbeta mycket långa dagar och med riskfyllda och hälsofarliga arbetsuppgifter.

Inte sällan påstår arbetskraften att de lever under inhumana förhållanden under sin vistelse i Sverige. Denna information antyder att arbetsgivaren kan göra sig skyldig till människoexploatering eller ibland människohandel. (2018 infördes en ny lag om människoexploatering och vid dom kan straffet bli upp till tio års fängelse.)

I statistiken över brottsmisstankar bland de överlämnade ärendena 2019 återfinns enbart fem ärenden där Fair Play Bygg misstänker människoexploatering eller människohandel. Att misstankarna är få, i förhållande till hur vanligt påståendet om utebliven lön, i kombination med inhumana arbets- och levnadsvillkor, är, beror på att uppgiftslämnarna i många inkomna ärenden ofta har varit anonyma och att Fair Play Bygg då inte har kunnat ställa de följdfrågor som känns nödvändiga för att slå fast misstanke om människoexploatering, eller människohandel.

I ett större ärende, som Fair Play Bygg arbetat med under 2019 som rör misstänkt människohandel och människoexploatering, framkommer det att ett byggföretag i Stockholm med ett 20-tal anställda tar in arbetskraft från tredjeland. Arbetskraften får betala en större summa pengar till en person i det land varifrån arbetskraften kommer. När pengarna är betalda kontaktar personen företagaren i Sverige. Via kontakter i Sverige ordnas turistvisum åt arbetskraften. Väl i Sverige får arbetarna, som betalat för sina anställningskontrakt, arbeta långa dagar. Ofta med ytterst hälsofarliga arbetsuppgifter som på sikt kan ge svåra medicinska besvär. Arbetsgivaren får även andra svarta sidoinkomster genom att ansöka om tillfälliga arbetstillstånd åt utländsk arbetskraft. När tillstånden beviljats får den utländska arbetskraften betala tillbaka stora delar av sin lön till arbetsgivaren. Arbetsgivaren tar dessutom betalt för att skriva en ansökan om tillfälligt arbetstillstånd.

Genom den nya lagen om människoexploatering hoppas Fair Play Bygg kunna få polisen att inleda fler förundersökningar om misstänkt människoexploatering eller människohandel om tillräckliga bevis finns.


Publicerad av Peter Leander den 2020-05-21Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png