Kronofogden ska arbeta hårdare mot kriminella

Kronofogden får 65 miljoner kronor extra för att jaga kriminellas tillgångar. De beviljade medlen är dock lägre än vad myndigheten bett om.

För att bekämpa kriminalitet har Kronofogden i uppdrag att beslagta tillgångar som fordon, smycken och fastigheter från kriminella personer, som har skulder till samhället. Detta arbete görs sedan tio år tillbaka i samarbete med Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården, Kustbevakningen, Tullverket och Försäkringskassan. Genom att arbeta med underrättelseinformation kan Kronofogdemyndigheten exempelvis få uppgift om när en kriminell person med stora skulder ska lämna Arlanda med en väska full med kontanter. Då kan myndigheten stå och vänta på personen och beslagta pengarna.

Nu har Kronofogdemyndighetens budget utökats med totalt 65 miljoner kronor under de tre kommande åren. Myndigheten hade dock begärt 90 miljoner kronor i utökad budget, rapporterar TT.

-Det är ett stort signalvärde i det här – andra riskerar att dras in i den här brottsligheten när man presenterar en värld som ser attraktiv ut. När vi kan ta det ifrån dem motverkar det viljan att vis upp det, säger Johannes Paulsson, verksamhetsutvecklare för specialindrivning på Kronofogdemyndigheten, till TT.

Förra året utmätte Kronofogdemyndigheten pengar och föremål från kriminella till ett värde av 57 miljoner kronor.


Publicerad av Peter Leander den 2019-11-19Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png