Krögare fälls för människoexploatering

Idag dömdes en krögare av Norrköpings tingsrätt till åtta månaders fängelse för människoexploatering. Domen var den första efter att lagen om människoexploatering infördes 2018.

– Målsägandena var nyanlända i Sverige, saknade all kännedom om svenska förhållanden och var utan bostad. De har vidare utsatts för hot av restaurangägaren. Tingsrätten har funnit att målsägandena därmed varit i en sådan svår situation som träffas av den nya kriminaliseringen, säger Rebecca Haenflein, tingsfiskal vid Norrköpings tingsrätt, till sr.se

Enligt paret, som arbetat på den nu dömde mannens restaurang, blev de lovade lön samt mat och bostad av mannen. Men enligt paret visade det sig snabbt att löftena inte skulle infrias. Lönen uteblev oftast och när de anställda klagade blev de hotade med utvisning, våld och ett vapen eller en vapenattrapp.

Krögaren hävdade under tingsrättsförhandlingarna att paret aldrig arbetat i restaurangen.

– Min klient menar att han har upplåtit husrum och gett de här personerna mat på restaurangen för att de har varit utan bostad, säger mannens försvarare Karin Carlsson, till sr.se.

I juli 2018 infördes lagen om människoexploatering. Domen i Norrköpings tingsrätt är den första domen där den nya lagen prövats.


Publicerad av Peter Leander den 2019-12-5Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png