Korruption och människohandel

Under december månad har Fair Play Bygg fått in två tips gällande korruption och människohandeln. Även om ärendena sticker ut från mängden är de misstänkta brotten återkommande i tipsflödet.

Tips som når Fair Play Bygg brukar nästan uteslutande handla om att ett företag misstänks betala ut svarta löner till sina anställda. I december månad inkom dock två ärenden som stack ut från det normala tipsflödet.

Det ena tispet handlar om ett företag i Stockholmsområdet som, enligt ett detaljerat tips, ska betala mutor till personer på ett flertal byggföretag. I utbyte mot mutorna ska företaget få värdefulla kontrakt. Fair Play Bygg har fått ett antal ärenden under de år som projektet pågått om misstänkt korruption i byggbranschen. Ett vanligt förekommande upplägg är att byggföretag mutar nyckelpersoner på stora företag. Den mutade personen ska då få mellan 10 och 30 kronor i timmen per arbetad timme som det mutande företaget fakturerar kunden. Genom att muta till sig kontrakt sätts konkurrensen ur spel, eftersom andra företag som konkurrerar om samma kontrakt aldrig har en chans att vinna kontrakten.

Under december månad fick Fair Play Bygg information om ett byggföretag, även det i Stockholmsområdet, som enligt uppgiftslämnaren ska vara involverat i människohandel. Byggnadsarbetare som bor utanför Europa betalar stora summor för att få en anställning i det utpekade bolaget. Därefter ansöker företaget om arbetstillstånd för arbetarna. När tillståndet beviljas får arbetskraften betala tillbaka betydande delar av sin lön till företagaren.

 


Publicerad av Peter Leander den 2019-12-16Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png