Kopplingar till grov brottslighet på vindkraftsbygge

Ett vindkraftsbygge utanför Härnösand har skakats av ett flertal skandaler. Miljöbrott, underentreprenörer som gått miste om mångmiljonbelopp och företag med kopplingar till motorcykelgänget Hells Angels. Det avslöjar SVT:s program Uppdrag Granskning.

På ett område lika stort som 7000 fotbollsplaner ska en vindkraftspark stå klar nästa år. Totalentreprenör för bygget är ett tyskt bolag och beställare ett företag som ägs av ett stort tyskt energibolag samt en schweizisk bank.

Den tyska totalentreprenören har i sin tur anlitat tre huvudentreprenörer, där ett stockholmsbaserat byggföretag fått det största kontraktet.

I SVT:s program Uppdrag Granskning avslöjas hur misstänkta arbetsmiljöbrott ledde till att det stora bygget stoppades i oktober 2019.

Efter en inspektion av Länsstyrelsen visade det sig att skog avverkats felaktigt på en plats där det finns rödlistade arter, 200 år gammal skog har avverkats trots att platsen där skogen ligger skulle bli ett naturreservat och tusentals kubikmeter jord har dumpats felaktigt i ett känsligt naturområde.

Enligt SVT ledde händelserna till att bygget stoppades. Totalentreprenören lägger skulden för miljöbrotten på byggföretaget från Stockholm. När bygget stannar slutar totalentreprenören att betala sin underentreprenör. Vid tidpunkten ska dock underentreprenören ha fått 123 miljoner kronor från totalentreprenören, enligt Uppdrag Granskning. Men underentreprenörer, som stockholmsföretaget anlitat, får inte betalt. Enligt Uppdrag Granskning har ett 30-tal underentreprenörer, som stockholmsföretaget tagit in, obetalda räkningar på drygt 60 miljoner kronor. Enligt stockholmsföretagets vd har bolaget dock betalat ut 20 – 30 miljoner kronor mer än man fått av totalentreprenören. Men underentreprenörer på plats vittnar för SVT att man inte fått några pengar.

Vidare visar det sig att en av de företag som stockholmsföretaget tagit in på vindkraftsbygget har nära kopplingar till det kriminella Mc-gänget Hells Angels. Chefen i företaget ska ha hotat personer på byggarbetsplatsen. Enligt Uppdrag Granskning är personen tungt kriminell och är dessutom suppleant i företaget Hells Angels AB. Vidare visar SVT:s granskning att en person som avlönats av stockholmsföretaget är fullvärdig medlem i Hells Angels. 

Till SVT säger stockholmsföretagets VD att:

– Det finns en frihet i landet när det gäller religion, andra åskådningar och när det gäller föreningar, som menar att han inte har rätt att fråga folk var de är medlemmar någonstans.


Publicerad av Peter Leander den 2020-04-30Fair Play Bygg är ett projekt som ägs till hälften var av
Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland

sbf.pngbyggnads.png